Walmart xin bằng sáng chế cho hệ thông quản lý năng lượng trên nền blockchain

Như vậy, Walmart nói, một hệ thống để quản lý một lưới điện “bằng cách điều chỉnh một nhu cầu về lưới điện” là rất cần thiết.

Một văn bản gần đây được phát hành bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho thấy Walmart đã đệ trình xin bằng sáng chế cho hệ thống quản lý nhu cầu trên một mạng lưới điện sử dụng tiền điện tử và công nghệ .

Ứng dụng hiệu quả blockchain vào
Bằng sáng chế đã được đệ trình vào ngày 13 tháng 12 năm 2017, và được phát hành bởi USPTO vào ngày 14 tháng 6 năm 2018. Nó cho thấy Walmart đã tìm cách bảo vệ tài sản trí tuệ của mình cho “Quản lý nhu cầu trên lưới điện bằng cách sử dụng sổ cái giao dịch được phân phối công khai.”

Ứng dụng này dành cho một phương thức và hệ thống phân bổ một lượng tiền điện tử để mua năng lượng từ một nguồn cung cấp và tiếp tục phân bổ một lượng tiền điện tử cho mỗi thiết bị tiêu thụ năng lượng, tất cả được ghi lại bởi sổ cái giao dịch được phân phối công khai hoặc blockchain. Các đơn vị năng lượng bổ sung có thể được yêu cầu bởi hệ thống xác minh mức tiêu thụ năng lượng và các đơn vị tiền điện tử có sẵn để thực hiện việc mua.

Các thiết bị tiêu thụ năng lượng nhiều hơn mức cần thiết
Là nền tảng cho bằng sáng chế, Walmart giải thích:

“Hiện nay, các nhà cung cấp năng lượng cung cấp năng lượng cho các địa điểm sử dụng năng lượng không hiệu quả, dẫn đến tăng chi phí năng lượng cho người tiêu dùng. Chi phí gia tăng do các thiết bị và thiết bị khác tiêu thụ năng lượng ở mức cao hơn thiết bị hoặc thiết bị có thể thực sự cần hoạt động hoặc thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Các thiết bị và thiết bị thông minh hiện có sẵn cho người tiêu dùng có thể hoạt động hiệu quả hơn, nhưng vẫn tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mức cần thiết hoặc thực tế về mặt kinh tế.”

Như vậy, Walmart nói, một hệ thống để quản lý một lưới điện “bằng cách điều chỉnh một nhu cầu về lưới điện” là rất cần thiết.

Bằng sáng chế được chia thành ba phần, đầu tiên bao gồm một thiết bị đo phân bổ năng lượng và một tỷ lệ ngân sách tiền điện tử được phân bổ cho từng “thiết bị tiêu thụ”. một lượng năng lượng hạn chế cho một mạng đơn. ”Khía cạnh thứ ba bao gồm một hệ thống máy tính sẽ thực hiện phương pháp và hệ thống.

Mặc dù nhiều bằng sáng chế được đệ trình, nhưng công nghệ chứa trong chúng không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, có thể giả định rằng Walmart có thể đang làm việc trên hệ thống để phát triển một sản phẩm hoặc cơ sở hạ tầng nơi khách hàng có thể mua năng lượng thông qua tiền điện tử. Sử dụng công nghệ blockchain và các thiết bị SMART, khách hàng và các nhà cung cấp năng lượng có thể sử dụng hệ thống này để theo dõi và phân bổ năng lượng hiệu quả hơn. Theo lý thuyết, một hệ thống như vậy có thể làm giảm hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng và ngăn ngừa lãng phí năng lượng.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *