sàn giao dịch coin

Các sàn giao dịch có thể cạnh tranh với sàn BitMEX

Cũng giống như BitMEX, Crypto Facilities cung cấp một “Hợp đồng tương lai vĩnh viễn” là một sản phẩm phái sinh tương tự như một “hợp đồng tương lai” truyền thống nhưng có hai điểm khác nhau: Crypto Facilities là gì? Crypto Facilities là một nền tảng giao dịch tiền điện tử phái sinh có

Các nguyên nhân mà sàn BitMEX có thể vượt qua Binance, Bittrex trong năm 2019

Với thị trường hiện tại, giá Bitcoin lên chậm nhưng xuống lại rất nhanh, việc kết hợp chiến lược Long/Short cùng với giao dịch ký quỹ giúp cho trader trên sàn BitMEX kiếm được lợi nhuận liên tục và bền vững từ thị trường. 1. Dễ đăng ký, không cần xác minh Đây chính là