mua NOBS token ở đâu

NOBS Token là gì và điều cần biết về dự án crypto mới của john mcafee

Người đánh giá sau đó sẽ được thanh toán dựa trên số tiền dự kiến trước đó. Kỹ năng cao hơn sẽ được chi trả cao hơn các kỹ năng thấp. Người đánh giá sẽ kiếm chung 80% phí được tính bởi BS Crypto cho dự án. 20% sẽ được giữ lại bởi No BS