margin trading bitcoin

Margin Trading Bitcoin hình thức giao dịch ký quỹ bitcoin là gì?

Bitfinex: sàn giao dịch lâu đời và quá nổi tiếng với cryptocurrency trader. Tính thanh khoản cao, được nhiều trader yêu thích. Phí giao dịch thấp hơn Poloniex nhưng vẫn tương đối cao. Cho giao dịch ký quỹ với đòn bẩy tối đa 3.3x. Margin trading (giao dịch ký quỹ) là khái niệm không còn