giá bitcoin

Tại sao giá Bitcoin biến động điên cuồng đến như vậy?

Một khi Bitcoin còn phải tiếp tục đối mặt với những vấn đề như trên thì đồng tiền mã hóa này có thể sẽ còn phải chịu đựng sự biến động trong một thời gian khá dài. Bitcoin kể từ khi ra đời đã trải qua nhiều thăng trầm. Thành công không phải là con

Các nguyên nhân chính cho mọi đợt giảm giá của bitcoin

Việc một số lượng lớn BTC nằm trong tay các nhóm này khiến họ có thể điều chỉnh hướng đi của thị trường theo ý của họ. Xem thêm bài viết để biết cách cá voi thao túng thị trường đã được đăng tải trên Payvnn. Thanh khoản kém Tính thanh khoản của Bitcoin được