có nên mua btc lúc này

Giá Altcoin/BTC: Lỗ hay lãi, đáy hay không đáy? Có nên mua tiền ảo?

DGB tăng lên 280 STS, BTC giảm về $4000. Mình ước tính tương đối là DGB đã tăng khoảng 10% so với BTC, BTC giảm 10% so với USDT, lúc này bạn hòa, mặc dù số BTC của bạn tăng lên nhưng giá BTC giảm khiến việc quy ra USD bạn không hề lãi. Trường