chơi margin

Kinh nghiệm chơi margin trading trên huobi pro

Bạn sẽ thấy số tiền bạn đang nợ sàn tính cả gốc lẫn lời ở Unpaid Amount. Số tiền hiện có của bạn sẽ hiển thị ở Available. Nhập số tiền bạn muốn trả vào Repay Amount. Giới thiệu Margin Trading trên Huobi Những ưu điểm khi Margin trên Huobi: Có nhiều cặp giao dịch

Các câu hỏi phải trả lời trước khi chơi margin trên sàn BitMEX

Nếu bạn sử dụng máy tính cá nhân và không sợ có ai khác truy cập vào, có thể tắt tính năng này đi. Khi tắt, tài khoản sẽ được giữ đăng nhập 30 ngày kể cả khi bạn đóng tab. Cách mở lại cửa sổ xác nhận lệnh? Cửa sổ xác nhận lại lệnh