BTC

Đâu mới là giá trị thật của BTC? Bong bóng hay mỏ vàng?

Toàn những thứ thật sự giá trị nhưng vẫn có thể thổi được bong bóng, quy mô toàn nghìn tỷ đô, nên bạn đừng quá thần thánh hóa Bitcoin không thể thổi được Lời mở đầu Đến giờ này vẫn có khoảng 3 luồng quan điểm về BTC: Nhóm quá tin tưởng vào BTC: BTC

Lối đi nào dành cho BTC trong năm 2018

Toàn bộ đồ thị trên cơ bản dựa vào đồ thị kỹ thuật của BTC, nhưng còn 1 trường hợp khác khiến thị trường vẫn rất tốt: Đó là BTC sụp đổ và toàn thị trường không phụ thuộc hoặc rất ít phụ thuộc vào BTC và vẫn phát triển. Thống kê cơ bản Nếu