Initial Margin và Maintenance Margin Trên BitMEX như thế nào?

Trên một cơ chế tương tự khi 0.5% (không phải 1%) của giá trị position sẽ được lấy trong quá trình thanh lý và đưa vào quỹ thanh lý. Quỹ này dùng để bù đắp cho những khoản tiền chênh lệch khi thanh lý position với giá market và giúp quy trình thanh lý diễn ra thuận lợi hơn.


Khi giao dịch trên BitMEX có lẽ bạn ít khi thấy những khái niệm như . Tuy nhiên nếu muốn trở thành một trader giỏi và hiểu rõ hơn thì bạn nên tìm hiểu bản chất của những khái niệm này.

Initial Margin (Ký quỹ ban đầu)
Trước tiên là một số kiến thức dành cho trader mới. Khi ta nói đến đòn bẩy “bao nhiêu” X (5x, 10x, 100x…) trong giao dịch ký quỹ thì có nghĩa là một lượng tương ứng (100/số X) cần phải có cho ký quỹ ban đầu bắt buộc (initial margin).

Initial margin nghĩa là số tiền bạn bắt buộc phải đặt vào lệnh để mở một position mới. Ví dụ bạn mở một position trị giá 1000 USD với đòn bẩy 25x thì initial margin sẽ là: Initial margin = 1000 / 25 = 40 USD.

Maintenance Margin (Ký quỹ duy trì)
Cách mà hệ thống quản lý rủi ro của hợp đồng tương lai hoạt động là họ buộc bạn phải có initial margin lúc mở position, và họ cũng buộc bạn phải của một khoản vốn tối thiểu để giữ position đó “tồn tại”, đó là maintenance margin (ký quỹ duy trì).

Forex và các thị trường kiểu cũ đủ thanh khoản để khi bạn chạm đến maintenance margin thì phía môi giới sẽ thanh lý position của bạn ở giá market và bạn chỉ còn phần còn lại của maintenance margin kèm theo khoản lỗ từ position từ giá thanh lý đến giá mark price.

Nhưng để dàn trải thua lỗ từ những giao dịch Bitcoin đòn bẩy cao trên những sàn giao dịch phái sinh thì lại khác. Từ góc nhìn sàn giao dịch, họ muốn người bên phía lỗ sẽ có đủ tiền để trả cho lợi nhuận của phía ngược lại (Short trả cho Long hoặc ngược lại).

Nhưng nếu bạn đặt vào 5000 USD cho một vị thế trị giá 100.000 USD chẳng hạn, bạn sẽ bị “margin call” khi chỉ còn 1000 USD cho ký quỹ. Lúc này sàn sẽ lấy vị thế của bạn và thẳng tay khớp lệnh với sổ lệnh để có thể bán hết. Họ cũng sẽ đưa số tiền kiếm được từ quy trình thanh lý này vào quỹ bảo hiểm (họ đặt một lệnh Limit với giá là Liquidation Price, nhưng thường lệnh sẽ khớp với giá tốt hơn do nhu cầu của thị trường).

Trên BitMEX một cơ chế tương tự khi 0.5% (không phải 1%) của giá trị position sẽ được lấy trong quá trình thanh lý và đưa vào quỹ thanh lý. Quỹ này dùng để bù đắp cho những khoản tiền chênh lệch khi thanh lý position với giá market và giúp quy trình thanh lý diễn ra thuận lợi hơn.

Nếu bạn bị thanh lý, BitMEX sẽ lấy maintenance margin của bạn, vì vậy bạn phải tránh trường hợp này bằng mọi giá. Nhiều người sử dụng tính năng “Isolate Margin” để ngăn việc toàn bộ tài khoản bị sử dụng trong một position và tránh bị cháy toàn bộ khi thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên bạn vẫn phải hi sinh maintenance margin cho một position nếu bạn không kịp thoát ra mà để bị thanh lý.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *